เจสสิก้า..

THAI TOUCH อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สู่ตลาดสากล

เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยแบบ 360 องศา เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ซื้อทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้สัมผัสกับแฟชั่นไทยที่ได้คุณภาพระดับสากลแบบครบวงจรและมีความหลากหลายในทุกป

หญิงไทย 950 แฟชั่น