ธรรมชาติอัศจรรย์ใจ ณ ถ้ำผาไท

ท่องเที่ยวธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง ที่มีเนื้อที่ประมาณ 758,750 ไร่ โดยพื้นที่ได้ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองฯ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปนั้น เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ทั้งสภาพผืนป่าธรรมชาติโดยรวม เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งยังมีความสมบูรณ์อยู่ไม่น้อยเลย ที่สำคัญธรรมชาติอันอุดมพูนผล ได้แฝงเ