สายสาแหรก

เรื่องเล่าจากความทรงจำของพลตรีหญิง ม.ล.ลดาวัลย์ กมลาศน์ ที่แสดงความผูกพันอันลึกซึ้งในครอบครัว การงาน และบุคคลรอบข้าง โดยสอดแทรกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบุคลล สถานที่ สิ่งละอันพันละน้อยไว้อย่างน่าสนใจ

ราคาขาย: ฿370.00
ราคาเต็ม: ฿370.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง