ประวัติศาสตร์มีชีวิต ๓--อดีตชาวสยาม (ตนกู)

ประวัติชีวิต วัยเด็ก วัยทำงาน และการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท่าน “ตนกู” บุคคลสำคัญของประเทศมาเลเซีย มีความสามารถในหลายด้านโดยเฉพาะการทูต และความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับไทย เป็นการค้นและการเล่าด้วยสำนวนที่อ่านเพลิน ไม่เน้นภาษาเชิงวิชาการ จัดเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ลำดับ 3 ของ ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน ที่ “เพื่อนดี” จัดพิมพ์

ราคาขาย: ฿115.00
ราคาเต็ม: ฿115.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง