กิ่งมัลลิกา

“คุณมัลลิกา” ผู้เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน ต้องพานพบกับปัญหาต่างๆ มากมาย  ซึ่งเกิดจากคนในครอบครัวและรอบข้าง นำมาซึ่งห่วงอันมากที่ล่ามเธอติดไว้กับพวกเขาทั้งหลาย แต่เธอก็ยินดีที่จะรับห่วงอันนั้นมาคล้องคอ ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะหนักหนาสักเพียงใด เธอก็ต้องทำให้กิ่งพันธุ์นั้นขยายกิ่งก้านที่ดีต่อไป

ราคาขาย: ฿235.00
ราคาเต็ม: ฿235.00
นักเขียน: กฤษณา อโศกสิน
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง