อภิเษกสองแผ่นดิน

อภิเษกสองแผ่นดิน เกิดจากกุศโลบายทางการเมืองของประเทศจักรวรรดิที่ต้องการเข้าครอบครอง หรือของประเทศเล็กๆที่ดิ้นรนเพื่ออยู่รอด ถูกวางไว้ผ่านการเสกสมรสของเจ้าฟ้าทั้งชายและหญิง เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ของสองประเทศเข้าไว้ให้แน่นแฟ้น ประหนึ่งเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน

ราคาขาย: ฿380.00
ราคาเต็ม: ฿380.00
นักเขียน: นิดา
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี