เพลงพรหม

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงเป็นเสมือนตัวแทนแห่งยุคสมัย การครองชีวิตอย่างมั่นคงเพื่อให้รอดพ้นจากภยันตรายนานา ต้องใช้ทั้งสติปัญญาและจิตใจที่เข็มแข็ง อดทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ จึงจะหยัดยืนอยู่ได้อย่างปลอดภัยและสง่างาม

ราคาขาย: ฿310.00
ราคาเต็ม: ฿310.00
นักเขียน: ว.วินิจฉัยกุล
สำนักพิมพ์: ทรีบีส์