เกสรหน่ายแมลง

เมื่อ ชูวงศ์ ฉายะจินดา สร้างผลงานจากปลายปากกาอันคมกริบที่ไม่เคยถูกกัดกร่อนด้วยกาลเวลา ให้เป็นภาพสะท้อนอีกมุมหนึ่งของชีวิตต่างแดน ที่ส่องย้อนกลับเข้ามาถึงปูมหลังแห่งวิถีชีวิตในเมืองไทย "เกสรหน่ายแมลง" มิได้เป็นเพียงแค่นวนิยายรักธรรมดาๆ ในต่างแดน เมื่อ ชูวงศ์ ฉายะจินดา นักเขียนลายคราม หวนคืนอาณาจักรจินตนาการของเธออีกครั้ง ด้วยผลงานจากปลายปากกาคมกริบที่ไม่เคยถูกกัดกร่อนด้วยกาลเวลา เด็กหนุ่ม เด็กสาว ที่เป็นตัวดำเนินเรื่อง จึงเป็นภาพสะท้อนอีกมุมหนึ่งของชีวิตต่างแดน ที่ส่องย้อนกลับเข้ามาถึงปูมหลังแห่งชีวิต และครอบครัวในเมืองไทย ได้อย่างแจ่มกระจ่างด้วยประสบการณ์ ทัศนะ และศรัทธาของผู้เขียน ที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติ และญาติร่วมโลก

ราคาขาย: ฿320.00
ราคาเต็ม: ฿320.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี