บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดท่องเที่ยว

ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการสือสารของมนุษย์ และภาษาสากลที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ ดั้งนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง บทสนทนาภาษาอังกฤษ (ชุดท่องเที่ยว)จึงเหมาะสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้ ได้ศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง

ราคาขาย: ฿100.00
ราคาเต็ม: ฿100.00
นักเขียน: อาจารย์ Wanda
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี