อยู่เพื่อใจดวงรัก

สาระนิยายชีวประวัติของส.บุญเสนอหรือนามจริงว่า"เสาว์ บุญเสนอ" ผู้ซึ่งได้มอบบ้านและที่ดินให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ส.บุญเสนอ นักเขียนรางวัลช่อการะเกดเกียรติยศ จากชุมนุมช่างวรรณกรรม (พ.ศ. 2544) และรางวัลนราธิป จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศเทย (พ.ศ. 2544) ผู้สามารถเผชิญชะตากรรม และพาเอาชีวิตอันเต็มไปด้วยความทุกข์มาเป็นตัวอย่างชีวิตให้เราได้รับรู้และศึกษาเพื่อเป็นบทเรียนได้

ราคาขาย: ฿155.00
ราคาเต็ม: ฿155.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี