ใต้ต้นหูกวาง

เรื่องราวของเด็กน้อยต่างฐานะที่ช่วยกันเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพ และรินน้ำใจสู่กันจนเจริญงอกงาม จากใจดวงหนึ่งไปยังดวงใจอีกดวงหนึ่ง จากครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่ง แต่มิตรภาพของทั้งสองจะยั่งยืนได้แค่ไหน เมื่อยังขาดความเข้าใจจากคนรอบข้าง...เชิญสัมผัส "ใต้ต้นหูกวาง" วรรณกรรมอมตะที่จะช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับใจทุกดวง...

ราคาขาย: ฿130.00
ราคาเต็ม: ฿130.00
นักเขียน: ปัญญาวุฒิ
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี