ครอบ(บ้าน)ครัว(เดียว)

ครอบ(บ้าน)ครัว(เดียว) นวนิยายอิงประวัติศาสตร์สะท้อนสังคมในวังที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง การรับวัฒนธรรมตะวันตก ความเป็นอยู่ของคนในสังคม รวมไปถึงความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ผ่านมุมมองของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 

ราคาขาย: ฿430.00
ราคาเต็ม: ฿430.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง