บทสนทนาชุดวัฒนธรรมและสังคม

‘บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดวัฒนธรรมและสังคม’ เล่มนี้ เป็นหนังสือชุดเสริมภาษาอังกฤษซึ่งสำนักพิมพ์เพื่อนดีจัดพิมพ์ต่อจาก เรียนรู้ภอังกฤษจากนวนิยาย, บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดท่องเที่ยว ทั้ง 3 เล่ม อาจารย์ Wanda ผู้เป็นเจ้าของคอลัมน์ ‘เรียนรู้ภาษาอังกฤษ’ ในนิตยสารสกุลไทย รวบรวมความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญแตกฉาน มาถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ละเอียดลออ ด้วยคำอธิบายที่เข้าใจง่าย พร้อมให้ตัวอย่างที่ใกล้ตัว ทันเหตุการณ์ ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน

ราคาขาย: ฿100.00
ราคาเต็ม: ฿100.00
นักเขียน: อาจารย์ Wanda
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี