เมฆสีกุหลาบ

หญิงสาวผู้ที่ชีวิตเต็มไปด้วย ปัญหา ต้องระเหระหนไปอยู่กับชายต่างสายเลือด ณ ดินแดนอาฟริกา ซึ่งขณะนั้นมีความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าถึงขึ้นมีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ ทว่าความรักอันบริสุทธิ์ก็ได้อุบัติขึ้น จากความใกล้ชิด และได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน

ราคาขาย: ฿220.00
ราคาเต็ม: ฿220.00
นักเขียน: ม.มธุการี
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี