เวียงวังเล่ม 1

เรื่องเล่าและเกร็ดประวัติศาสตร์ ที่ถ่ายทอดจากความทรงจำและการค้นคว้าหนังสืออ้างอิงและตำราต่างๆ ทั้งเรื่องในวังและในเวียง ด้วยภาษาเรียบง่าย สะท้อนแง่คิดและคติในการดำเนินชีวิตของคนยุคก่อน เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนในยุคนี้

ราคาขาย: ฿220.00
ราคาเต็ม: ฿220.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี