ทางไร้ดอกไม้

ใจคนเรามีความหลากหลาย มีความแตกต่างในทัศนะคติต่อบทประพันธ์ของนักเขียน นักเขียนไม่อาจสร้างความประทับใจให้กับนักอ่านได้ทุกคน คนที่รักก็รัก คนที่เกลียดก็เกลียด อย่างพร้อมที่จะโจมตี...สิ่งหลังนี้ละที่จะเป็นความกดดันในการรังสรรค์งาน เป็นขวากหนามที่นักเขียนจะต้องดำเนินฝ่าฝันยอมรับความเจ็บปวดได้หากสัมผัสกับหนามแหลมคมนั้น

ราคาขาย: ฿220.00
ราคาเต็ม: ฿220.00
นักเขียน: ว.วินิจฉัยกุล
สำนักพิมพ์: ทรีบีส์
ดูตัวอย่าง