บารมี (ปกอ่อน)

“แก้วเก้า” ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่มุ่งมั่น และพระอัจฉริยภาพของ ‘สมเด็จพระสุริโยทัย’ ผ่านตัวละครปัจจุบัน ที่วางพื้นฐานไว้อย่างแนบเนียนเป็นหนึ่งเดียวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ผู้อ่านจะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศของความสุข ความเศร้า และความภูมิใจที่มาพร้อมกับความสะเทือนใจอย่างสูงสุด ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงบทสุดท้าย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "แก้วเก้า” จึงได้นำเสนอนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง บารมีพระแม่ป้อง ปกพื้นธรณิน ในแง่มุมที่ยังมิเคยมีผู้ใดเรียบเรียงมาก่อน ให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจารึกเหตุการณ์ครั้งนั้นพร้อมกับพระวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย พระนามอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก่อให้เกิดคุณูปการยิ่งใหญ่มหาศาลต่อแผ่นดินไทย และทุกชีวิตบนพื้นพสุธานี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ในความเป็น "พระแม่เมือง" นั้นมิได้ทรงเป็นอยู่แต่เพียงในเวียงวัง หากแต่ทรงเป็น "แม่" ของทุกชีวิตแห่งแผ่นดินอยุธยา ด้วยเหตุที่ทรงสดับตรับฟังทุกข์สุขทั้งหลายของแผ่นดินที่ทรงประทับอยู่ และยืนยันด้วยเหตุการณ์สุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพที่ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรผู้ภักดีทั้งหลายตลอดมา "แก้วเก้า" ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่มุ่งมั่น และพระอัจฉริยภาพของ"สมเด็จพระสุริโยทัย" ผ่านตัวละครปัจจุบันที่วางพื้นฐานไว้อย่างแนบเนียนเป็นหนึ่งเดียวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

ราคาขาย: ฿170.00
ราคาเต็ม: ฿170.00
นักเขียน: แก้วเก้า
สำนักพิมพ์: ทรีบีส์
ดูตัวอย่าง