รุ่นที่ 3

ประสบการณ์ชีวิตของคนรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ที่ก่อร่างสร้างตัวจนเป็นปึกแผ่น หวังจะให้ลูกหลานสานต่อกิจการอันมาจากน้ำพักน้ำแรง ทว่าลูกหลานก็ไม่ได้ดั่งใจ แต่ความหวังอันน้อยนิดจากประสบการณ์ชีวิตที่พวกท่านมีอยู่นั้น ก็พร้อมที่จะหล่อหลอมพวกเขาด้วยความรักและความปรารถนาดี แม้ว่าจะถูกหลงลืมไปก็ตาม

ราคาขาย: ฿260.00
ราคาเต็ม: ฿260.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี