บุญบรรพ์

'บุญบรรพ์' นิยายเฉลิมพระเกียรติบุรพกษัตริย์ ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นต้นมา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสุลาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 3 ในฐานะที่ทรงเป็น 'แม่' และ 'เมีย' ผู้ประเสริฐ ทรงอบรมพระบรมราชโอรส ให้ทรงคุณธรรมอันวิเศษ พร้อมทั้งยึดมั่นในความสุขสบาย พระราชหฤทัยของพระบรมราชสวามีเป็นที่ตั้ง

ราคาขาย: ฿360.00
ราคาเต็ม: ฿360.00
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
ดูตัวอย่าง