หนึ่งฟ้าดินเดียว

นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านตัวละครสำคัญ ‘เมืองราม’ และ ‘เจ้าหญิงระยับเนตร’ แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ในการรักษาสยามประเทศและความเป็นหนึ่งเดียวของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ผู้เขียนร้อยนำจินตนาการเข้ากับตัวละครและเหตุการณ์แห่งยุคสมัยได้อย่างเหมาะสม ด้วยความรัก ความเสียสละแห่งเกียรติภูมิของบ้านเกิดเมืองนอน

ราคาขาย: ฿360.00
ราคาเต็ม: ฿360.00
นักเขียน: กฤษณา อโศกสิน
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี