ใต้ต้นโพธิ์...จากเนรัญชลาถึงกุสินารา

ธรรมะทัศนาจรที่นำท่านสู่ดินแดนพุทธภูมิอย่างอินเดียและเนปาล ผู้แต่งบรรยายเรื่องราวได้อย่างไพเราะทั้งเนื้อหาภาษา ทำให้รู้สึกราวกับร่วมจาริกตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าไปพร้อมกัน นับเป็นหนังสือร่วมสมัยที่สมควรอ่านอีกเล่มหนึ่ง และทำให้พบว่า ...ใครว่า... ศาสนาพุทธเป็นเรื่องยาก!

ราคาขาย: ฿180.00
ราคาเต็ม: ฿180.00
นักเขียน: นวพร เรืองสกุล
สำนักพิมพ์: เพื่อนดี