เรื่อง ในม่านกาล

1

            ไอหมอกพร่ามัวบดบังสรรพสิ่งรอบกายจนคล้ายจะมองเห็นได้เพียงเลือนราง

เขียนโดย: ราตรีนิมิต
นวนิยาย
วันที่โพส: 2015-11-19 21:20
ราตรีนิมิต