นิยายเขียนเอง

ประเภท: 
นิยาย
ชัชชนม์

บทนำ

                นักแสดงสาวชื่อดังนาม จ. ถังแตก เอาตัวเข้าแลกเจ้าของช่องเพื่อของาน

หฤทัย

ความว่างเปล่าในความรัก

 

ผู้หญิงคนที่หนึ่ง                             ไม่เคยรู้จักความรัก

ประเภท: 
นิยาย
ช่อแดนดาว

บทนำ

วาดทรายลายรัก

 

ประเภท: 
บทกลอน
ชายน้ำ ทะเล

ปลายปริมณฑล.

....................................

ประเภท: 
เรื่องสั้น
ที่สยามสแควร์
ชายน้ำ ทะเล

เธอที่รัก.

เราต่างเริ่มต้นที่ตรงไหน ?

ใช่ที่ริมขอบฟ้า...

ใช่ที่โค้งรุ้งงาม...

ใช่ที่ความดิ้นรนแสวงหา...

หรือ ใช่เพราะชีวิต คือการเดินทาง..

Pages