นิยายเขียนเอง

ประเภท: 
บทกลอน
Winter or Summer
Nuchida.

อ้าว อ้าว มาหลายวัน
 
จากพระจันทร์ครึ่งมาถึงครึ่งกว่า
 
ลมเอย ลมก็หาย หายหน้า
 
ฟ้าเปื้อน เปื้อน เมฆ ป่องป่อง ก็ล่องลอย
 
แอบเห็นใบไม้ ไหว ไหว

ทาดสิน

๑ ฉันแค่อยากเขียนหนังสือ
เพราะว่าคือสิ่งเคยฝันใฝ่
และสิ่งเหล่านี้ออกจากใจ
ด้วยอยู่ในสายเลือดและวิญญาณ
๒ หนังสือเป็นเพื่อนของฉัน
มันสำคัญสัมพันธ์มานาน

ประเภท: 
บทกลอน
คุณนายหอยหลอด

บางครั้งผิด บางครั้งพลาด ขาดบางจุด
บางครั้งฉุด จิกกระชาก ลากลงดิ่ง
บางครั้งแรง บางครั้งช้า พาไหวติง
บางครั้งนิ่ง ทิ้งร้าวรอน อาวรณ์หา

ประเภท: 
เรื่องสั้น
คุณนายหอยหลอด

เฟซบุ้คก็เหมือนหนังสือ ไทม์ไลน์แสดงรายละเอียดของเนื้อหาของแต่ละคน บางคนอาจจะเหมือนหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ เศรษฐศาตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศสาตร์ สังคมสาตร์ การ์ตูน นิตยสาร ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเล่

อิสราวุธ

" ในความเงียบสงบของราตรีกาล .. 

ร่างหนึ่งคุดคู้อยู่ในความมืด 

บ่งบอกความทุรนทุรายอย่างแสนสาหัส .. 

อารมณ์ร้อนแรงแห่งดำกฤษณา แผดเผา  จนร่างแทบแหลกสลาย .. 

Pages