นิยายเขียนเอง

อิสราวุธ

อิสราวุธ

“ ความรัก คือ ตัณหาในอารมณ์ที่น่ารักใคร่และปรารถนาเข้าครอบครองสิทธิ์
อันตรงกับคำว่าภวตัณหา ในดวงจิต –

ประเภท: 
นิยาย
ohhotortee

ตอนที่ ๑
......บรรยากาศยามเย็นที่เงียบสงัด แสงตะวันจวนจะลับขอบฟ้า หมู่นกทยอยบินกลับรัง

เสวี่ยอวี้ถาน

บทที่ ๒ คราเคราะห์คับขัน สุนัขป่าแยกเขี้ยว (๓)
 

อิสราวุธ

ห้วงน้ำนั้นชื่อห้วง        เสน่หา
เวียนว่ายสายน้ำตา       เชี่ยวกล้า
วังวนแห่งอนัตตา        เวียนว่าย

Pages